V září jsme koupili 20 nových knih do knihovny, především doporučenou četbu pro děti a mládež. Např. Staré řecké báje a pověsti, Magor dětem, Zkrocení zlé ženy, Maryša, aj.

 

V  červenci a srpnu si výstavu fotografií Františka Ježka na téma "Stromy a příroda okolo Křemešníku"  v knihovně prohlédlo 142 podepsaných návštěvníků.  Několik fotografií bylo prodáno a výstava se (dle zápisů v knize návštěv), líbila.  Wink

 

 

Zájezd na noční prohlídku hradu Lipnice se bohužel neuskutečnil, neboť se přihlásilo jen málo lidí. Snad příště Cry

 

Dne 20.června bylo 11 dětí zdejší základní školy pasováno v obřadní síni obecního úřadu na čtenáře. Děti přesvědčily, že skutečně umí číst a psát, také si připravily pásmo básniček, písniček a tanečků. Jejich třídní pani učitelka pak přítomným rodičům a prarodičům názorně ukázala jak se společně učily číst, psát i počítat. Na čtenáře je pak pasoval pan starosta. Dostaly dvě knihy s věnování od obecního úřadu a od knihovny a drobné sladkosti. Knihovnice je na závěr pozvala i s rodiči do knihovny, aby si z vystavených hraček  každý vybral jednu, která se jim nejvíc líbí. Snad se "pasování" vydařilo.

Od ledna se v knihovně začaly půjčovat časopisy "Receptář" a "Epocha" a je o ně docela velký zájem. Receptář si můžete půjčit také za roky 2010-2016.

V květnu  připravila knihovna výstavu ručních prací žen z Vyskytné (viz fotogalerie). Háčkované a vyšívané dečky, ubrusy či prostírání  obdivovaly hlavně návštěvnice výstavy, které říkaly "je to nádherné, ale já bych takovou trpělivost neměla, to musí být skutečně záliba". Z některých vzorů skutečně přecházel zrak, jsou ve Vyskytné ženy velice šikovné!!!

Tradiční Beseda při kávě se uskutečnila 26.dubna ve spolupráci s obecním úřadem. O své poutnické pěší cestě přes půlku kontinentu  do španělského poutního města Santiago de Compostela vyprávěl skvěle Patrik Kotrba. Byl to krásný a nezapomenutelný navečer, plný zážitků, zpívalo se s kytarou, četly se básně  a promítalo mnoho krásných fotografií z cesty, která trvala 20 měsíců a jak Patrik Kotrba říkal "cesta trvala tak dlouho, že už snad ani nebyla cestou, ale životním stylem".

 Dne 29.3. se uskutečnila Besedu při kávě na téma "Rady do zahrady ing. Mirky Paclové". Opravdu krásná přednáška - spíše beseda, kdy  účastníkům byly zodpovězeny všechny dotazy  ohledně zahradničení. Všichni obdivovali znalosti paní ing. Mirky Paclové. Představila i novinky  v zahradničení - např. ochrana stromů při sečení trávy, nové odrůdy bylinek nebo růží, čím hnojit apod. a také přivezla některé novinky ukázat. Děkujeme, bylo to velmi zajímavé.

 

Ve středu 22. března přišly již tradičně děti ze Základní školy z Vyskytné na zábavné dopoledne, které knihovna pořádá  již několik roků jako akci k Březnu - měsíci knihy a čtenářů. Knihovnice pro žáky 4-5 třídy  připravila zajímavosti o knihách, knihovnách a spisovatelích. Dětem z 2-3 třídy připomněla knihy známých i neznámých českých autorů a ilustrátorů. Děti z první třídy si zopakovaly kdo je spisovatel, ilustrátor a překladatel a také soutěžily ve znalostech pohádkových a večerníčkových postav.
Na závěr všichni soutěžili o drobné ceny.

V pátek dopoledne 17. března navštívily knihovnu děti - předškoláci z Mateřské školy z Vyskytné. Nejprve si prohlédly výstavu obrazů a pak je knihovnice seznámila hravou formou s knihovnou. Děti se  např. dozvěděly jaký je rozdíl mezi knihovnou a knihkupectvím, jak mají zacházet s knihou, kdy mohou přijít s rodiči do místní knihovny, jak se říká autorovi knih aj. Děti se zase pochlubily jaké pohádky či příběhy jim doma čtou rodiče. Soutěžily v poznávání pohádkových dvojic z večerníčů, hádaly básničky od Josefa Lady podle obrázků a nakonec jim knihovnice přečetla krátkou pohádku o pejskovi, kterého kočky naučily lhát. Místní knihovna na akci "Poprvé v knihovně" zve "předškoláky" již  několik let vždy v březnu - měsíci knih.   A že se dětem  v knihovně líbí, potvrzuje i to, že po této akci vždy několik z nich začne do knihovny chodit  s rodiči.

Do 16. dubna  byla v knihovně  výstava obrazů Josefa Kommy, dlouholetého kronikáře obce, který ve Vyskytné žil v letech 1932-1968 a maloval přírodu v okolí Vyskytné, Branišova, Vysočinu aj. Také skládal různé básně a rýmovačky o dění ve Vyskytné. Obrazy zapůjčily dcery pana Kommy, ale většinu obrazů zapůjčili  lidé z Vyskytné a okolí. Výstava byla otevřena každý pátek od 14 do 17 hodin a pro velký zájem byla  prodloužena ještě po dobu velikonoční výstavy. Výstavu navštívilo 242 (podepsaných)návštěvníků. Byla jsem překvapena, kolik obrazů Josefa Kommy se v obci i okolních obcích (Nový Rychnov, Branišov, Sedliště) stále ještě nachází, neboť mnoho návštěvníků výstavy říkalo, že mají také doma jeho obrazy.

Dne 22.2.2017  se uskutečnila ve spolupráci s obecním úřadem  Beseda při kávě, kde si 18 účastníků  vyslechlo vynikající přednášku Dany Šimkové na téma "Opravdový příběh Titaniku". 

Dana Šimková, dlouholetá obdivovatelka a znalkyně historie této lodi  vyprávěla  o skutečném osudu slavné lodi od nápadu na jeho postavení až po jeho potopení. Připomněla také několik osudů pasažérů a členů posádky lodi, z nichž většina se nikdy nedostala do filmu. Vše doplnila projekcí skutečných starých záběrů Titaniku  ze dne vyplutí  i ukázky z nově natočeného filmu. Ukázala i několik úlomků dřeva z vraku lodi, aj. (viz fotogalerie).

Od 6. ledna do 10. února proběhla v knihovně výstava papírových modelů hradů, zámků a kostelů (celkem 68 modelů), autora Jaroslava Kouřimského z Horní Cerekve. Výstavu navštívilo  160 návštěvníků, všichni modely obdivovali  a hlavně obdivovali trpělivost a zručnost autora modelů (viz fotogalerie).

Dne 25. ledna proběhla  ve spolupráci s Obecním úřadem tzv. Beseda při kávě na téma  "Zdraví z kapky krve a jak zbavit tělo parazitů přírodní cestou", přednášel velmi fundovaně   Robert Pospíchal z Havl. Brodu. Jeho přednášku s projekcí si s velkým  zájmem  vyslechlo 21 posluchačů.

Co jsem našla o nás na internetu:

4. 12. 2016 napsala paní Marcela Matějková z Vyskytné:

Kde ženy vládnou
Poslední středu v listopadu se konala u nás ve Vyskytné tradiční Beseda u kávy. Besedy probíhají od října do dubna, v dalších měsících se příroda probouzí naplno a občané obce mají plné ruce práce na svých zahrádkách, případně se věnují sportovním a jiným aktivitám.
Já jsem se minulou středu zúčastnila besedy poprvé. Místní rozhlas sice o tématu a termínu besed informuje vždy včas, ale ani nevím proč, nikdy jsem nešla. A jak se ukázalo, byla to chyba!
Tentokrát jsem se rozhoupala a na přednášku Kateřiny Karáskové o společnostech, kde mají ženy navrch, jsem se vydala. V rozhlase bylo avizováno, že si zájemci budou moci knihu od Kateřiny Karáskové zakoupit. Tak to ne, na přednášku půjdu, ale žádnou knihu kupovat nebudu! Už tak máme cestopisů plnou knihovnu.
Těsně před devatenáctou hodinou jsem dorazila na radnici, v jejíž zasedací místnosti se měla přednáška konat. Jaké bylo moje překvapení, když jsem zjistila, že všechny židle jsou obsazené a pan starosta přináší další a další, protože zájemci by si už neměli kam sednout. Dámy z úřadu roznesly kávu a čaj a beseda začala.
Sympatická Kateřina Karásková se nám nejprve představila. Ačkoliv vystudovala právnickou fakultu, věnuje se profesně zcela jiné činnosti. Cestuje po světě, maluje, píše a pracuje v humanitárních organizacích. A pochází z Pelhřimova, což mě opravdu potěšilo. Kromě Jana Šmída reprezentuje Pelhřimov ve světě další skvělá osobnost.
Knihu, Kde ženy vládnou, napsala Kateřina společně s mladým Angličanem Simonem Birdem. Simon vystudoval v Anglii výtvarné umění a věnuje se uměleckým projektům na různých místech světa.
Od začátku přednášky mi bylo jasné, že Kateřina Karásková má dar slova. Přednáška byla velice profesionální, ale nejen to. Vyprávění bylo podáno poutavou formou, doprovázeno bylo videi a krásnými kresbami a fotografiemi obou autorů.
Doteď jsem netušila, že matriarchát není jen záležitostí prvobytně pospolné společnosti. Díky přednášce teď vím, že na některých místech se zachoval dodnes. Tak třeba v jižním Mexiku žijí svérázní indiáni Zapotékové, jejichž ženy inteligencí, podnikavostí a šarmem daleko předčí své muže. Ženy mají v rodině hlavní slovo, drží rodinnou kasu, ovládají trhy a udržují tradice.
V provincii západní Sumatra žijí Minangkabauové. Na rozdíl od Zapotéků, kteří jsou převážně římsko-katolického náboženství, vyznávají Minangkabauové většinově sunnitský islám. Tady bych tak výrazné matriarchální rysy neočekávala. A přesto, rodinné dědictví se zde rozděluje pouze mezi dcery, děti přebírají pouze matčino jméno, dochází k častým rozvodům a muž se poté musí odstěhovat a zanechat manželce děti a majetek. Mimochodem, ženy jsou zde často velice vzdělané a vykonávají prestižní povolání.
Překvapující jsou volné mravy u Mosuů, žijících na jihozápadě Číny. Mosuové praktikují totiž tzv. „navštěvující manželství". Počet nezávazných vztahů s manželi či milenci není nikterak omezován. Děti zde rovněž patří ženě a tradiční role otce vůbec neexistuje. Rodinný majetek dědí nejschopnější dcera a ta také ovládá celou rodinu včetně mužů.
Na severovýchodě Indie žije další matriarchální etnikum, Khásiové. Postavení ženy v Indii není nijak záviděníhodné, ovšem jinak je tomu u převážně křesťanských Khásiů. Děti často ani nevědí, kdo je jejich otec. Dcery jsou ceněné víc než synové, dcery dědí veškerý majetek. Pracují sice ženy i muži, ale peníze obou zpravují pouze ženy. Po rozvodu se musí muži odstěhovat a nic si sebou nesmí vzít. Není divu, že zde bují silné mužské hnutí za rovnoprávnost.
Přednáška byla pro mne skutečným zážitkem, rozšířila jsem si poznání o světě a tak trochu jsem záviděla odvahu mladé právničky vydat se do dalekých končin a o svých poznatcích poutavě vyprávět a psát.
Moje předsevzetí nekoupit si knihu „Kde ženy vládnou", padlo samozřejmě vniveč. Zbyl na mě poslední výtisk, řada zájemců zůstala neuspokojena.
V průběhu přednášky nastala venku pravá zimní chumelenice. Domů jsem šla mezi hustě padajícími vločkami a mé myšlenky se toulaly napříč světadíly, kde se dějí věci nevídané a neslýchané.
Středečníky neboli Besedy při kávě, pořádá obec ve spolupráci s obecní knihovnou. Velké díky patří paní knihovnici ve Vyskytné, která zajímavé přednášející pro tyto akce zajišťuje.