V úterý 19. června bylo slavnostně pasováno 9 žáků první třídy na čtenáře. Děti si připravily pěkný program a také předvedly jak se naučily skládat písmenka ve slova, jak se naučily číst předvedly na vtipných básničkách, které si vylosovaly.   Děvčatům obec a knihovna věnovaly krásnou knihu pohádek a klukům knihu o hasičích a další drobné dárky. Děkuji paní třídní učitelce Lence Linhartové i panu starostovi Tomáši Kochovi za spolupráci.

 

Do 28. června v knihovně probíhá výstava Mandal, které připravila paní Alena Vesecká. Výstavu nazvala "Léčba pastelkami" a jak říká "malování mandal přináší zklidnění a navozuje pocit klidu a bezpečí". Na výstavu se přišlo podívat zatím 60 návštěvníků.  

 

Výlet v sobotu 12. května se povedl. Všichni snad byli spokojeni. Vyšlo nejen počasí, ale naše průvodkyně paní Lisová vše dobře zorganizovala a vše probíhalo jak mělo. Na hrad Bítov jsme sice přijeli trochu déle, neboť na trase nás zdržely šestkrát  světla z důvodu oprav silnic, ale průvodkyně hradu na nás počkala a vše nadále probíhalo jak mělo. Po prohlídce hradu jsme sešli dolů do loděnice a nastoupili na loď Poseidon, která nás dovezla bezpečně až k hrázi Vranovské přehrady, a protože se hráz opravuje, vysadila nás kousek před hrází "Na Skalce". Lodí jsme jeli něco  přes hodinu a nestačili jsme  obdivovat krásu okolní krajiny a dohadovali jsme se jak ty chatky okolo Vranovské přehrady asi stavěli na těch skalách bez silnic.  Po obědě jsme vyrazili na zámek Vranov, na prohlídku soukromých komnat posledních majitelů zámku. Měli jsme  zde také moc šikovnou průvodkyni, která nám vše vysvětlila a zodpověděla řadu dotazů a prohlídku jsme zakončili v hradní kapli. Počasí vyšlo a i když nás na výletě bylo jen dvacet šest, užili jsme si to nádherně.  

 

Dubnová Beseda u kávy byla trochu jiná než obvykle. Promítal se film o čtyřech řekách Vysočiny, který natočil Josef Novotný z Rynárce. Přišlo 23 diváků a všichni odcházeli velmi spokojeni a nadšeni z krásných poetických záběrů řek Jihlavy, Želivky,  Nežárky a Oslavy. Záběry řek z ptačí perspektivy (dronem) ukázaly místa kam bychom se pěšky nikdy nedostali a také krásnou nedotčenou přírodu kolem řek, přehrad a rybníků. Po promítání se ještě hodně povídalo a bylo to krásné zakončení Besed u kávy v prvním pololetí letošního roku. Další beseda bude v říjnu. 

 

V knihovně jste si mohli do 10. května prohlédnout krásné fotografie zvířat a lidí ze Senegalu. Fotografie, které nafotil dr. František Ježek z Pelhřimova navazovaly na jeho březnovou besedu.   Na výstavu přišlo 87 návštěvníků.

 

28. března se opět konala Beseda u kávy. O lidech, zvířatech i zajímavostech pro nás z exotické země Senegal vyprávěl moc pěkně dr. František Ježek, vyprávěl především o běžném životě prostých lidí a o zvířatech  v rezervacích i mimo ně. Vše doplnil profesionálními fotografiemi. Účastníci besedy odměnili  p. Ježka velkým potleskem, protože opravdu uměl zodpovědět řadu otázek. I když se beseda protáhla, nikomu to nevadilo, všichni by vydrželi poslouchat  ještě mnohem déle.  

 

V pondělí 12. března pozvala knihovna do Vyskytné spisovatelku Kláru Smolíkovou, která napsala přes 30  knih, převážně pro děti.  Úžasná beseda s ní proběhla odpoledne ve škole. Děti se dozvěděly nejen jaký je rozdíl mezi komiksem a knihou a  jak takový  komiks vzniká, ale aktivně se zapojily do besedy, neboť dostaly pracovní listy, na kterých si vše mohly vyzkoušet. Že se beseda  dětem líbila  svědčí to, že paní spisovatelku na konci odměnily bouřilvým potleskem a křikem, a hlavně,  nechaly si od ní podepsat nejen knihy a záložky, ale i ruce, což asi maminky moc nepotěší. Tuto besedu předcházely dvě výstavy v knihovně a to v lednu "Na hradě Bradě"  a v únoru "Vynálezce Alva". V naší knihovně si od Kláry Smolíkové můžete půjčit nejméně 10 knih, některé i z jejím věnováním

 

Beseda u kávy na téma "Minutky" se vydařila. Autoři z literálního Klubu autorů Jižní Město - Kajman, zahráli a přečetli svá malá a vtipná  díla - Žárlivost, Potopa světa a Po kom to dítě je.  Myslím, že jsme se dobře pobavili. Pan Igor Tausinger doplnil vše krásnou hudbou a každý dostal od něho vtipný horoskop s jeho vlastním podpisem. Jeho variace na pohádky byly nepřekonatelně vtipné a přemýšlivé, jeho vitalita nás všechny ohromovala. Ale také obě  dámy Marcela Matějková a Jana Pavlovská mu   skvěle sekundovaly. Povídka Marcely Matějkové "Co táta činí, dobře činí"  byla jako pohlazení po duši. Přejeme  Kajmanům mnoho dalších tvůrčích nápadů  a těšíme se na jejich další Minutky. 

Výstava komiksů Na hradě Bradě a příběhů a vynálezů vynálezce Alvy již tento týden skončila. Prohlédnout  si ji přišlo okolo 80 návštěvníků.  Výstava putovala také na 14 dní do školy, kde si ji prohlédly děti aby znaly postavy hrdinů knih spisovatelky Kláry Smolíkové, která 12. března mezi ně zavítá a řekne jim jak se píší komiksy a další knihy. 

 Beseda u kávy na téma "Cesta za historií, současností a přírodou Pobaltí" zprostředkovala  posluchačům zážitky z cesty paní Jaroslavy Paulusové a Vladimíry Holánkové po Estonsku, Lotyšsku a Litvě. Doplněna byla mnoha fotografiemi a historickými i současnými fakty a jen jsme obdivovali obě dámy jak si tolik údajů a názvů zapamatovaly. Byl to skvělý zážitek, děkujeme!

 

Knihovna zve na výstavu komiksů spisovatelky Kláry Smolíkové.  Výstava je otevřena v knihovně v době půjčování knih tj. každý pátek od 14. do 17. hod. Spisovatelka přijede 12. března do Vyskytné a seznámí děti  s tím, jak  vzniká komiks. Klára Smolíková napsala mnoho knih pro děti nejen komiksy. Podívejte se na její stránky na adrese klarasmolikova.cz

 

Vánoční výstavu v knihovně navštívilo 229 podepsaných návštěvníků (viz fotogalerie).

 

Ve středu 20. prosince odpoledne připravila knihovna akci Myslivci čtou dětem. Četla se kniha "Myš Bláža na cestě za blahobytem". Myslím, že se kniha líbila, všichni napjatě poslouchali, neboť paní "myslivkyně" velmi krásně četla. Akce proběhla ve školní družině, protože bychom se do knihovny všichni nevešli. Myslivci z Mysliveckého spolku ve Vyskytné dětem přinesli ukázat celou řadu loveckých trofejí, vycpaná zvířata i živého loveckého psa, který dětem předvedl jak umí poslouchat povely i bez mluvení, jen ukazováním rukou. Všichni si ho mohli pohladit.  Hospodář pan Jaroslav Valenta i ostatní myslivci nestačil odpovídat  na všetečné otázky dětí, vysvětlili jim některé myslivecké pojmy jako např. čemu se říká světla, či slechy, co je to barva apod.  Dvě hodiny čtení a povídání utekly jako voda.  Myslivci velmi pěkně celou akci připravili a možná, že získali do budoucna nové mladé myslivce.

 

Vánoční výstavu již navštívilo sto návštěvníků, výstava se líbí a také se nakupují drobné vánoční dárečky, které vyrobily ženy z Vyskytné a okolních vesnic. Přijďte se také podívat, výstava je otevřena každý všední den kromě pondělí od 14 do 17 hod. 

 

Dne 13. prosince byly děti ze základní školy pozváni  do knihovny, resp. do zasedací síně obecního úřad (v knihovně je vánoční výstava a všichni bychom se nevešli), kde proběhl Turnaj v luštění křižovek s tajenkami a Turnaj v Člověče nezlob se. Žáci čtvrté a páté třídy měly za úkol vyluštit 5 křižovek s tajenkami. Ostatní žáci první až třetí třídy hráli Člověče nezlob se. Vyřazení soutěžící si pak mohli nazdobit perníčky, popř. lovili ryby čí si mohli zahrát jiné stolní hry. Nejvíce se však zdobily perníčky a doopravdy krásně. Ty si pak mohli odnést domů nebo sníst. Každý si mohl vybrat drobnou cenu a na vítěze pak čekaly ceny větší, tj. knihy a mlsnosti.

Děti si také prohlédly v knihovně prodejní Vánoční výstavu. 

 

Výstavu arch. Provazníka v listopadu navštívilo 152 podepsaných návštěvníků. Že se výstava líbila dokazují zápisy v knize. Zakončena byla besedou u kávy ve středu 29. listopadu na téma Plný skicák nápadů. Myslím, že se beseda moc povedla. Pan architek nejdříve popovídal o svém malování, ale hlavní část byla věnována obci, kdy nám předvedl svoje nápady, co vše by se dalo ve Vyskytné vylepšit. Tyto návrhy nás všechny oslovily, diskuze nad nimi se protáhla, některé nápady by nás domorodce ani nenapadly řešit, resp. je ani nevnímáme. Je vidět, že pan arch. má Vyskytnou projitou, dobře zmapovanou a doufám, že jeho skici nové Vyskytné se časem uskuteční.

 

 Výstavu arch. Provazníka v knihovně si již prohlédlo přes sto návštěvníků. Přijďte se podívat na krásné obrazy, ale i na projekty  a fotografie objektů, které jsou již postaveny. Můžete si např. prohlédnout i projekt na obnovu kaple sv. Anny nad Pelhřimovem, kterou zachraňuje spol. Zelené srdce. Výstava potrvá již jen do 29.listopadu. 

 

 

Děkuji všem občanům, kteří v sobotu na státní svátek vyvěsili české vlajky. Byl to krásný pohled i navzdory  počasí, které nám pokazilo hlavně venkovní výzdobu, kterou dělaly děti již od středy. Vítr a déšť vlajky hodně poničil. Přesto děti měly spočítáno kolik vlajek vyvěsily a tak se k tomu přičetly vlajky na domech v oknech a tak ve Vyskytné bylo vyvěšeno celkem  1328 ks vlajek. Hurááá!!!  

Děkuji děten z místní školy, paní ředitelce i všem učitelkám, hlavně paní učitelce Jonášové, která to vše řídila a také ostatním, kteří vlajky malovali a nebo vyvěšovali !!!

 

 

V pátek 27. října se ukutečnila v knihovně, za hojné účasti,  vernisáž výstavy akvarelů, kreseb a projektů Ing. Akad. arch. Pavla Provazníka z Brna. Komorní atmosféru vernisáže zajistil bravurně hudební režisér Českého rozhlasu Vltava Igor Tausinger, o životě a díle ve veselém tónu povyprávěl Slávek Matějka a slavnostním přípitkem pak výstavu zahájil starosta obce Tomáš Koch. Byl to příjemně strávený podvečer, který se protáhl až do večera.

 

Ve středu 25.10. začaly opět tzv. Besedy u kávy, které ve spolupráci s obecním úřadem zajišťuje naše knihovna.  Zahájili jsme besedou o životě Marie Terezie, kterou velmi pěkně přednesla Dana Šimková. Překvapila posluchače tím, že přišla oblečena do šatů z doby Marie Terezie a velice fundovaně vyprávěla nejen o Marušce, jak ji nazývala, ale i o tehdejší složité módě a hygieně, o jejích dětech  a o mnoha zajímavých věcech, které se ve škole neučí. Besedu navštívilo 25 posluchačů. 

 

 

V pondělí 16. října byla natáčena  reportáž z malování vlajek Českým rozhlasem Vysočina, redaktorka Irena Šarounová připravila krátký vstup do rozhlasu, který byl uváděn slovy "Proč jsou děti ve vyskytenské škole upatlané od barev". Reportáž i fotografie z malování pořízené redaktorkou jsou uvedeny na stránkách www.vysočina.rozhlas

 

Na knižním veletrhu v Havlíčkově Brodě dne 20. října jsme nakoupili do naší knihovny 12 nových knih,  české detektivky a romány pro ženy. Knihy nám podepsali spisovatelé Viewegh a Řeháčková.

 

Ve středu 18. října připravila knihovna akci "hasiči čtou dětem".  Četlo se tentokrát v klubovně hasičské zbrojnice a co jiného než  "Hasičské pohádky". Hasiči přečetli několik pohádek a dále pak připravili pro dětí skvělý program. Nejen, že jim ukázali a vysvětlili jaké tři druhy uniforem užívají, ale především jim zodpověděli jejich všetečné dotazy. Už vědí, že hasiči zasahují nejen u ohně. Největší nadšení  dětí však sklidila ukázka hasičské techniky. Děti si prohlédly hasičskou zbrojnici, uložení hadic, zkusily si je potěžkat a  zašroubovat do sebe aj. Stříkali hadicí na cíl, prohlédly si hasíčské auto a zkusily jak se v něm sedí, dozvěděly se i o druzích hasičských přístrojů (viz fotogalerie).

Děkuji místním hasičům, myslím, že se akce vydařila. 

 

Dne 16. a 17. října jsme malovali ve škole české vlajky na oslavu 99. výročí vzniku samostatného Československa, kterými děti vyzdobí svou školu a školku a některé veřejné prostory. Malovaly děti a také jim přišlo pomoc i 32 dalších  malířů - maminky na mateřské dovolené s dětmi a hlavně senioři. První den jsme namalovali 200 vlajek, ale další den nám to šlo jako po másle a máme 700 ks vlajek. Podívejte se na fotogalerii jak to probíhalo. 

 

 

V září jsme koupili 20 nových knih do knihovny, především doporučenou četbu pro děti a mládež. Např. Staré řecké báje a pověsti, Magor dětem, Zkrocení zlé ženy, Maryša, ale také něco ze světové četby pro školáky jako např. Robin Hood, Tři mušketýři, Drákula aj.

 

V  červenci a srpnu si výstavu fotografií Františka Ježka na téma "Stromy a příroda okolo Křemešníku"  v knihovně prohlédlo 154 podepsaných návštěvníků.  Několik fotografií bylo prodáno a výstava se (dle zápisů v knize návštěv), líbila.  

 

 

Zájezd na noční prohlídku hradu Lipnice se bohužel neuskutečnil, neboť se přihlásilo jen málo lidí. Snad příště 

 

Dne 20.června bylo 11 dětí zdejší základní školy pasováno v obřadní síni obecního úřadu na čtenáře. Děti přesvědčily, že skutečně umí číst a psát, také si připravily pásmo básniček, písniček a tanečků. Jejich třídní pani učitelka pak přítomným rodičům a prarodičům názorně ukázala jak se společně učily číst, psát i počítat. Na čtenáře je pak pasoval pan starosta. Dostaly dvě knihy s věnování od obecního úřadu a od knihovny a drobné sladkosti. Knihovnice je na závěr pozvala i s rodiči do knihovny, aby si z vystavených hraček  každý vybral jednu, která se jim nejvíc líbí. Snad se "pasování" vydařilo.

Od ledna se v knihovně začaly půjčovat časopisy "Receptář" a "Epocha" a je o ně docela velký zájem. Receptář si můžete půjčit také za roky 2010-2016.

V květnu  připravila knihovna výstavu ručních prací žen z Vyskytné (viz fotogalerie). Háčkované a vyšívané dečky, ubrusy či prostírání  obdivovaly hlavně návštěvnice výstavy, které říkaly "je to nádherné, ale já bych takovou trpělivost neměla, to musí být skutečně záliba". Z některých vzorů skutečně přecházel zrak, jsou ve Vyskytné ženy velice šikovné!!!

Tradiční Beseda při kávě se uskutečnila 26.dubna ve spolupráci s obecním úřadem. O své poutnické pěší cestě přes půlku kontinentu  do španělského poutního města Santiago de Compostela vyprávěl skvěle Patrik Kotrba. Byl to krásný a nezapomenutelný navečer, plný zážitků, zpívalo se s kytarou, četly se básně  a promítalo mnoho krásných fotografií z cesty, která trvala 20 měsíců a jak Patrik Kotrba říkal "cesta trvala tak dlouho, že už snad ani nebyla cestou, ale životním stylem".

 Dne 29.3. se uskutečnila Besedu při kávě na téma "Rady do zahrady ing. Mirky Paclové". Opravdu krásná přednáška - spíše beseda, kdy  účastníkům byly zodpovězeny všechny dotazy  ohledně zahradničení. Všichni obdivovali znalosti paní ing. Mirky Paclové. Představila i novinky  v zahradničení - např. ochrana stromů při sečení trávy, nové odrůdy bylinek nebo růží, čím hnojit apod. a také přivezla některé novinky ukázat. Děkujeme, bylo to velmi zajímavé.

 

Ve středu 22. března přišly již tradičně děti ze Základní školy z Vyskytné na zábavné dopoledne, které knihovna pořádá  již několik roků jako akci k Březnu - měsíci knihy a čtenářů. Knihovnice pro žáky 4-5 třídy  připravila zajímavosti o knihách, knihovnách a spisovatelích. Dětem z 2-3 třídy připomněla knihy známých i neznámých českých autorů a ilustrátorů. Děti z první třídy si zopakovaly kdo je spisovatel, ilustrátor a překladatel a také soutěžily ve znalostech pohádkových a večerníčkových postav.
Na závěr všichni soutěžili o drobné ceny.

V pátek dopoledne 17. března navštívily knihovnu děti - předškoláci z Mateřské školy z Vyskytné. Nejprve si prohlédly výstavu obrazů a pak je knihovnice seznámila hravou formou s knihovnou. Děti se  např. dozvěděly jaký je rozdíl mezi knihovnou a knihkupectvím, jak mají zacházet s knihou, kdy mohou přijít s rodiči do místní knihovny, jak se říká autorovi knih aj. Děti se zase pochlubily jaké pohádky či příběhy jim doma čtou rodiče. Soutěžily v poznávání pohádkových dvojic z večerníčů, hádaly básničky od Josefa Lady podle obrázků a nakonec jim knihovnice přečetla krátkou pohádku o pejskovi, kterého kočky naučily lhát. Místní knihovna na akci "Poprvé v knihovně" zve "předškoláky" již  několik let vždy v březnu - měsíci knih.   A že se dětem  v knihovně líbí, potvrzuje i to, že po této akci vždy několik z nich začne do knihovny chodit  s rodiči.

Do 16. dubna  byla v knihovně  výstava obrazů Josefa Kommy, dlouholetého kronikáře obce, který ve Vyskytné žil v letech 1932-1968 a maloval přírodu v okolí Vyskytné, Branišova, Vysočinu aj. Také skládal různé básně a rýmovačky o dění ve Vyskytné. Obrazy zapůjčily dcery pana Kommy, ale většinu obrazů zapůjčili  lidé z Vyskytné a okolí. Výstava byla otevřena každý pátek od 14 do 17 hodin a pro velký zájem byla  prodloužena ještě po dobu velikonoční výstavy. Výstavu navštívilo 242 (podepsaných)návštěvníků. Byla jsem překvapena, kolik obrazů Josefa Kommy se v obci i okolních obcích (Nový Rychnov, Branišov, Sedliště) stále ještě nachází, neboť mnoho návštěvníků výstavy říkalo, že mají také doma jeho obrazy.

Dne 22.2.2017  se uskutečnila ve spolupráci s obecním úřadem  Beseda při kávě, kde si 18 účastníků  vyslechlo vynikající přednášku Dany Šimkové na téma "Opravdový příběh Titaniku". 

Dana Šimková, dlouholetá obdivovatelka a znalkyně historie této lodi  vyprávěla  o skutečném osudu slavné lodi od nápadu na jeho postavení až po jeho potopení. Připomněla také několik osudů pasažérů a členů posádky lodi, z nichž většina se nikdy nedostala do filmu. Vše doplnila projekcí skutečných starých záběrů Titaniku  ze dne vyplutí  i ukázky z nově natočeného filmu. Ukázala i několik úlomků dřeva z vraku lodi, aj. (viz fotogalerie).

Od 6. ledna do 10. února proběhla v knihovně výstava papírových modelů hradů, zámků a kostelů (celkem 68 modelů), autora Jaroslava Kouřimského z Horní Cerekve. Výstavu navštívilo  160 návštěvníků, všichni modely obdivovali  a hlavně obdivovali trpělivost a zručnost autora modelů (viz fotogalerie).

Dne 25. ledna proběhla  ve spolupráci s Obecním úřadem tzv. Beseda při kávě na téma  "Zdraví z kapky krve a jak zbavit tělo parazitů přírodní cestou", přednášel velmi fundovaně   Robert Pospíchal z Havl. Brodu. Jeho přednášku s projekcí si s velkým  zájmem  vyslechlo 21 posluchačů.

Co jsem našla o nás na internetu:

4. 12. 2016 napsala paní Marcela Matějková z Vyskytné:

Kde ženy vládnou
Poslední středu v listopadu se konala u nás ve Vyskytné tradiční Beseda u kávy. Besedy probíhají od října do dubna, v dalších měsících se příroda probouzí naplno a občané obce mají plné ruce práce na svých zahrádkách, případně se věnují sportovním a jiným aktivitám.
Já jsem se minulou středu zúčastnila besedy poprvé. Místní rozhlas sice o tématu a termínu besed informuje vždy včas, ale ani nevím proč, nikdy jsem nešla. A jak se ukázalo, byla to chyba!
Tentokrát jsem se rozhoupala a na přednášku Kateřiny Karáskové o společnostech, kde mají ženy navrch, jsem se vydala. V rozhlase bylo avizováno, že si zájemci budou moci knihu od Kateřiny Karáskové zakoupit. Tak to ne, na přednášku půjdu, ale žádnou knihu kupovat nebudu! Už tak máme cestopisů plnou knihovnu.
Těsně před devatenáctou hodinou jsem dorazila na radnici, v jejíž zasedací místnosti se měla přednáška konat. Jaké bylo moje překvapení, když jsem zjistila, že všechny židle jsou obsazené a pan starosta přináší další a další, protože zájemci by si už neměli kam sednout. Dámy z úřadu roznesly kávu a čaj a beseda začala.
Sympatická Kateřina Karásková se nám nejprve představila. Ačkoliv vystudovala právnickou fakultu, věnuje se profesně zcela jiné činnosti. Cestuje po světě, maluje, píše a pracuje v humanitárních organizacích. A pochází z Pelhřimova, což mě opravdu potěšilo. Kromě Jana Šmída reprezentuje Pelhřimov ve světě další skvělá osobnost.
Knihu, Kde ženy vládnou, napsala Kateřina společně s mladým Angličanem Simonem Birdem. Simon vystudoval v Anglii výtvarné umění a věnuje se uměleckým projektům na různých místech světa.
Od začátku přednášky mi bylo jasné, že Kateřina Karásková má dar slova. Přednáška byla velice profesionální, ale nejen to. Vyprávění bylo podáno poutavou formou, doprovázeno bylo videi a krásnými kresbami a fotografiemi obou autorů.
Doteď jsem netušila, že matriarchát není jen záležitostí prvobytně pospolné společnosti. Díky přednášce teď vím, že na některých místech se zachoval dodnes. Tak třeba v jižním Mexiku žijí svérázní indiáni Zapotékové, jejichž ženy inteligencí, podnikavostí a šarmem daleko předčí své muže. Ženy mají v rodině hlavní slovo, drží rodinnou kasu, ovládají trhy a udržují tradice.
V provincii západní Sumatra žijí Minangkabauové. Na rozdíl od Zapotéků, kteří jsou převážně římsko-katolického náboženství, vyznávají Minangkabauové většinově sunnitský islám. Tady bych tak výrazné matriarchální rysy neočekávala. A přesto, rodinné dědictví se zde rozděluje pouze mezi dcery, děti přebírají pouze matčino jméno, dochází k častým rozvodům a muž se poté musí odstěhovat a zanechat manželce děti a majetek. Mimochodem, ženy jsou zde často velice vzdělané a vykonávají prestižní povolání.
Překvapující jsou volné mravy u Mosuů, žijících na jihozápadě Číny. Mosuové praktikují totiž tzv. „navštěvující manželství". Počet nezávazných vztahů s manželi či milenci není nikterak omezován. Děti zde rovněž patří ženě a tradiční role otce vůbec neexistuje. Rodinný majetek dědí nejschopnější dcera a ta také ovládá celou rodinu včetně mužů.
Na severovýchodě Indie žije další matriarchální etnikum, Khásiové. Postavení ženy v Indii není nijak záviděníhodné, ovšem jinak je tomu u převážně křesťanských Khásiů. Děti často ani nevědí, kdo je jejich otec. Dcery jsou ceněné víc než synové, dcery dědí veškerý majetek. Pracují sice ženy i muži, ale peníze obou zpravují pouze ženy. Po rozvodu se musí muži odstěhovat a nic si sebou nesmí vzít. Není divu, že zde bují silné mužské hnutí za rovnoprávnost.
Přednáška byla pro mne skutečným zážitkem, rozšířila jsem si poznání o světě a tak trochu jsem záviděla odvahu mladé právničky vydat se do dalekých končin a o svých poznatcích poutavě vyprávět a psát.
Moje předsevzetí nekoupit si knihu „Kde ženy vládnou", padlo samozřejmě vniveč. Zbyl na mě poslední výtisk, řada zájemců zůstala neuspokojena.
V průběhu přednášky nastala venku pravá zimní chumelenice. Domů jsem šla mezi hustě padajícími vločkami a mé myšlenky se toulaly napříč světadíly, kde se dějí věci nevídané a neslýchané.
Středečníky neboli Besedy při kávě, pořádá obec ve spolupráci s obecní knihovnou. Velké díky patří paní knihovnici ve Vyskytné, která zajímavé přednášející pro tyto akce zajišťuje.